Jan Everink Site

 

Andere websites met artikelen, foto's
en kunstwerken door Jan:
www.bureve.com   (teksten en communicatieprojecten)
www.saatchiart.com/janeverink  (digitale kunst)
www.filoscoop.com  (magazine voor een vitalistische lifestyle)
www.nice-vieille-ville.com   (website over de oude stad Nice)
 

 

Jan Everink is als tekstschrijver en webdesigner werkzaam bij Bureau Everink te Almere.
Verder schrijft hij regelmatig artikelen in verschillende tijdschriften. Ook zijn vele door hem geschreven publicaties op deze website en elders op het web te vinden.
 

Artikelen door Jan:

Verder inkorten kustlijn noodzakelijk voor veiligheid Zuidwestelijke Delta
De Nederlandse Zuidwestelijke Delta omvat de provincie Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden en het westelijke deel van Noord-Brabant. Dit gebied is door de eeuwen heen geteisterd door wateronveiligheid. Met de hedendaagse techniek is het mogelijk deze problemen definitief op te lossen. De onzekerheid over het tegenwoordige en toekomstige overstromingsrisico kan worden weggenomen door de zekerheid van optimale beveiligingsmaatregelen. (november 2014)

landscape prints for sale

Afscheid van het medische model in de GGZ
Het in de psychische hulpverlening toegepaste medische model heeft grote nadelen. Het is tijd om naar voorbeeld van de BPS (British Psychological Society) te kiezen voor een ander paradigma. Afscheid nemen van de biologische theorie betreffende de psyche zou een belangrijke stap kunnen zijn naar kostenbeheersing en betere hulpverlening in de GGZ. (augustus 2014)

Wandeling door de Oude Zijde in Amsterdam
Deze wandeling gaat door een prachtig oud gedeelte van Amsterdam. De vermelde bezienswaardigheden zijn maar een kleine greep uit het vele moois dat op deze route te zien is. De wandeling is niet voor rustzoekers want in dit gebied is het meestal heel druk. De Oude Zijde is namelijk enorm in trek bij toeristen. Begin en einde: Centraal Station, Amsterdam. (februari 2013)

Wandeling Java/KNSM-eiland
De wandeling begint bij het Rietlandpark in de wijk Rietlanden, vanaf het Centraal Station bereikbaar met tram 26. Met het Java/KNSM-eiland, dat aanvankelijk IJ-eiland heette, werd in de 19de eeuw ruimte gecreëerd voor de zich uitbreidende Amsterdamse haven-activiteiten. Na 1975, toen was besloten om de havenactiviteiten naar het westen van de stad te verplaatsen, werden het westelijke en oostelijke deel van het IJ-eiland heringericht als woonwijken, namelijk het Java-eiland en het KNSM-eiland. In feite gaat het om één eiland, het Java/KNSM-eiland. (oktober 2012)

Art Prints

Kennis uit het oude India door L. Ron Hubbard wetenschappelijk geëvalueerd en juist bevonden
Sinds ongeveer begin vorige eeuw is het laboratorium-empirisme de erkende methode voor wetenschappelijke bewijsvoering. Maar geleidelijk wordt steeds meer ingezien dat deze verouderde wetenschapsfilosofie een belemmering vormt voor werkelijke vooruitgang. Er breekt een nieuwe wetenschapsleer door, die ook toepasbaar is op het gebied van de spiritualiteit. De onderzoeker en geestelijke leider L. Ron Hubbard slaagde er in om door toepassing van deze nieuwe wetenschappelijke principes de juistheid te bewijzen van verschillende belangrijke inzichten uit het oude India. (september 2012)

De voorgeschiedenis van Amsterdam
Na de Allerheiligenvloed in 1170 werden op de oevers van de Amstel, door mensen die hun eigen land door de overstroming waren kwijtgeraakt, nieuwe nederzettingen gevestigd. De oorspronkelijke en nieuwe gemeenschappen sloegen de handen ineen om dit gebied tegen mogelijke nieuwe overstromingen te beveiligen. Dat was het begin van Amsterdam. (augustus 2012)

Zeewaartse duin-uitbreiding: terugwinnen van door de zee overspoeld land
Van ongeveer 2500 tot 500 v.Chr., tijdens het Subboreaal, vestigden zich relatief veel mensen in Nederland. De kustlijn lag toen veel meer naar het westen dan tegenwoordig en langs de hele kust lag een breed duingebied. In westelijk Nederland had zich een aantrekkelijke leefomgeving ontwikkeld. Het tegenwoordige kustbeleid zou er op gericht moeten zijn deze oorspronkelijke Nederlandse kust te herstellen. Dat is mogelijk door alle zeegaten af te sluiten en de duinen systematisch zeewaarts uit te breiden. (juli 2012)

Megaduin
Langs de Nederlandse kust kan relatief gemakkelijk een megaduin worden ontwikkeld, een omvangrijke seminatuurlijke zeewering die zelfs bij het ergste zeespiegel-scenario het achterliggende land tegen overstromingen beschermt. Een megaduin kan tot stand komen door zandsuppletie en periodieke zeewaartse uitbreidingen van de al bestaande zeewerende duinrug. De kust schuift door zulke uitbreidingsprojecten geleidelijk in zeewaartse richting op, hetgeen dus ook een vorm van landwinning is. (april 2012)

Rondwandeling vanaf de Dam in Amsterdam
Deze korte wandeling begint en eindigt bij het Nationaal Monument op het wellicht bekendste plein van de stad, de Dam. De lengte is ongeveer 2 km. Zowel de stad Amsterdam als het plein de Dam danken hun naam aan de dam in de Amstel die hier in de 13de eeuw werd gebouwd. Die dam was een onderdeel van de zeedijk die werd aangelegd om een eind te maken aan de vele overstromingen waardoor deze omgeving in die periode werd geteisterd.  (april 2012)

Toename overstromingsrisico door "natuurlijk onderhoud" van de zeewerende duinrug
Het grootste deel van onze kust wordt beschermd door een seminatuurlijke dijk, de zeewerende duinrug ofwel de zeereep. Deze met vooral helmgras begroeide duinrug vormt naast de dijken, dammen en stormvloedkeringen een essentieel onderdeel van de Nederlandse zeewering.
Door de zeespiegelstijging en de bodemdaling is het overstromingsrisico in westelijk Nederland sterk gestegen, en in de toekomst zal het nog verder toenemen. Daarom heeft versterking en uitbreiding van de zeewerende duinrug hoge prioriteit. (mei 2011)

De techniek van het internet: verleden, heden en toekomst
Beknopte inleiding tot de techniek van het internet, waarbij ook waarschijnlijke toekomstige ontwikkelingen aandacht krijgen. Het internet is een wereldomspannende elektronische informatie- en communicatie-infrastructuur. Het heeft in een relatief korte periode de wereld sterk veranderd. In de komende jaren zal het internet zonder twijfel nog aanzienlijk verder worden ontwikkeld en uitgebreid. (2010)

Fuzzy logic en kustbescherming
Serie van 4 artikelen over de toepassing van fuzzy logic bij het beheer van de zeewering. Tegenwoordig worden bij het maken van plannen betreffende de kustbescherming statistische veiligheidsnormen toegepast. Dat systeem heeft twee grote bezwaren. Op de eerste plaats is elk risico dat opnieuw een grote overstromingsramp plaatsvindt onaanvaardbaar. En ten tweede is het onmogelijk om het overstromingsrisico met enige exactheid te berekenen. Een veel beter systeem om te zorgen dat de kustbescherming voldoende veiligheid biedt is fuzzy logic. (oktober 2010)

Preventie van kusterosie, een vitaal veiligheidsbelang
Serie van 3 artikelen over de preventie van kusterosie. Al eeuwenlang wordt in ons land een bijzonder systeem voor zeewering toegepast, waarbij natuurlijke processen bijdragen aan de bescherming tegen overstromingen. Als gevolg van de zeespiegelstijging gaat de werking van dit systeem steeds verder achteruit. De tegenwoordig plaatsvindende zandsuppleties zijn als maatregel onvoldoende om deze kusterosie te stoppen. Er zijn bovendien andere vormen van preventief onderhoud nodig, zoals helmgroei-bevordering en duinvoetbescherming. Als ondanks preventieve maatregelen toch schade aan de zeereep ontstaat dan moet deze schade met spoed hersteld worden. (juli 2010)

Functionele economie: de creatie van planetaire rijkdom
De menselijke creativiteit en productiviteit moeten veel meer dan tegenwoordig worden gericht op het behouden van de natuurlijke rijkdom en het daaraan toevoegen en verder uitbreiden van culturele rijkdom. Aantasting van de natuurlijke rijkdom ondergraaft de zekerheid voor het leven op deze planeet. We moeten stoppen met planetaire roofbouw en overschakelen van een consumptie-economie naar een functionele economie. (juni 2010)

Wandeling in Pau, een stad in Zuid-Frankrijk met weinig pretenties en veel onverwachte charme
Pau ligt op een heuvelplateau dichtbij de Pyreneeën. Dankzij deze unieke ligging heeft men vanaf meerdere plaatsen in de stad een fraai uitzicht op dat indrukwekkende gebergte. Deze wandeling van ongeveer 4 km gaat door het centrum van Pau, met onderweg volop gelegenheid tot horecabezoek, museumbezoek, winkelen, bekijken van bezienswaardigheden en genieten van het uitzicht. (maart 2010)

Wandeling door de Heerenduinen, van Santpoort Noord naar IJmuiden
Een serie foto's van mijn herfstwandeling door de Heerenduinen, een natuurgebied dat onderdeel  is van het Nationaal Park Zuid Kennemerland. De herfstkleuren in dit prachtige duinlandschap waren opmerkelijk mooi.  (december 2009)

Trends van eind 20ste eeuw zetten zoals voorspeld door in 21ste eeuw
Bijgewerkte versie van een artikel dat ik in 1997 heb geschreven. Trend-analisten als John Naisbitt, Faith Popcorn en Alvin Toffler voorspelden toen grote maatschappelijke en economische veranderingen in de wereld.
Inmiddels is het 2009 en de door hen gesignaleerde ontwikkelingen blijken inderdaad door te zetten. Met name de drie trends informatisering, mondialisering en consumentisme zijn nog steeds van wezenlijk belang. (september 2009)

Risico nieuwe watersnoodramp door broeikas-effect en bodemdaling
Een goot deel van Nederland wordt in toenemende mate bedreigd door overstromingsgevaar. Behalve de zeespiegelstijging door het broeikas-effect is er nog een andere ongunstige ontwikkeling: door daling van de bodem zal de zeespiegel extra stijgen.
De zeespiegelstijging door bodemdaling voltrekt zich volgens een cyclisch patroon. Lange periodes van geleidelijke verhoging worden afgewisseld met relatief korte periodes waarin de zeespiegel zeer sterk stijgt. (augustus 2009)

Fietstocht door het grensgebied bij Winterswijk
Winterswijk is een vriendelijk dorp in de Achterhoek, met een gezellig centrum en een prachtige historische kerk. Maar Winterswijk is ook een uitgestrekte landelijke gemeente waarvan de oostgrens tegelijk de landsgrens met Duitsland is. In deze grensregio kan je heerlijk over landweggetjes fietsen, van vergezichten genieten en tot jezelf komen. Fietsen in dit door een eeuwenoude agrarische cultuur gevormde landschap is een belevenis die al je zorgen laat verdwijnen. (juni 2009)

Wandeling over de bovenkant van Luik
Staande op de Place de l'Opéra zag ik in de verte boven de gevels de Basilique St-Martin oprijzen. Hij maakte een nogal ongenaakbare indruk daar boven. Beschrijving van mijn wandeling via een omweg door Sainte-Walburge naar deze kerk, die op het hogere gedeelte van Luik staat. De hele wandeling is ongeveer 9 km lang. Het hoogste punt ligt ongeveer 135 meter boven de Place de l'Opéra. (oktober 2008)

Paradigmashift: afscheid van het materialisme
Er zijn tekenen dat het bouwwerk van de materialistische schijnzekerheid op instorten staat. De mythe dat het toeval kan leiden tot steeds meer vooruitgang houdt niet langer stand. Geleidelijk breekt in de samenleving het inzicht door dat de mens als spiritueel wezen in staat is tot doelgericht onderzoek en constructieve activiteit, en dat alleen daardoor vooruitgang mogelijk is.
(juni 2008)

Pictures of Pau, France
Pau is a beautiful town in the south of France, close to the Pyrenees. You see these mountains from many places in the town. The view of the majestic Pyrenees is especially great from the Boulevard des Pyrénées, a long street on a high edge at the south border of Pau. Below this edge are the small towns of Bizanos and Jurançon. (februari 2007)

Amsterdam, surprising city
A series of photos of beautiful Amsterdam. (maart 2002)

Het Baarnse bos: achttiende-eeuws parkbos met allure
Wandelen door het Baarnse bos en omgeving is wandelen door een interessant stuk Nederlandse geschiedenis. Met name de 18de en de 19de eeuw zijn zichtbaar aanwezig. Maar ook aan de liefhebbers van natuur en stilte heeft het Baarnse bos veel te bieden. (september 2001)

Durgerdam, schilderachtig havendorpje aan het Buiten-IJ
De ontspannen sfeer in het nabij Amsterdam gelegen pittoreske havendorpje Durgerdam doet de bezoeker al gauw alle zorgen van de dag vergeten. Gedurende eeuwen was de visvangst de vrijwel enige bron van inkomsten van de Durgerdammers. Zelfs in de winter zag men kans om met de botvangst in het levensonderhoud te voorzien. De netten werden dan door daartoe in het ijs gehakte bijten uitgezet. (2001)

Durgerdam, nice old harbour village near Amsterdam
Durgerdam consists for the greater part of a long row of exquisite small houses at the edge of a narrow road on top of the old Zuiderzee dyke. Because everything in Durgerdam occurs at a slow pace and in a homy manner, there is still present that unique feel of a centuries-old Waterland harbour village. (2001)

Glucosamine-gebrek belangrijke oorzaak van artrose
De endogene synthese van het aminosuiker glucosamine blijkt met het klimmen der jaren vaak tekort te schieten. De chronische gewrichtsslijtage ofwel artrose waaraan veel mensen lijden is daarvan in veel gevallen het gevolg. Glucosamine-suppletie blijkt bij deze aandoening vaak vermindering van klachten en daadwerkelijk weefselherstel te kunnen bewerkstelligen. Preventieve suppletie kan mogelijk bij veel mensen gewrichtsproblemen voorkomen. (2000)

Scientology: let's make life better!
L. Ron Hubbard en de Scientologen willen een algehele verbetering tot stand brengen van de kwaliteit van het leven. De aanpak die ze daarbij toepassen is gebaseerd op het inzicht dat je om de wereld te verbeteren het beste bij jezelf kunt beginnen.
(1998)

Foto-impressie van Almere
Foto's van Almere, de snelgroeiende dynamische stad in de Flevopolder.
(1998)

"Eternity"
Web-art by Jan Everink.
(1997)

Naar een schone en veilige techniek
Er bestaat geen tegenstelling tussen natuur en techniek, alleen tussen natuur en slechte techniek. De ziel of geest die in elke levensvorm aanwezig is gebruikt het lichaam als een hulpmiddel om ook de niet-bezielde natuur te ordenen. Het resultaat van deze activiteit noemen we techniek.
(1997)

Chi, de geneeskrachtige energie waarover ieder mens kan beschikken
Er bestaat een morfogenetische invloed of energie, zo is al heel lang bekend. Deze energie wordt al vele eeuwen in China aangeduid als Ch'i (ook wel Chi) en in Japan als Ki. De Hindoes spreken over Prana. In het Westen worden ook wel de aanduidingen "vitale energie" en "morfogenetische energie" gebruikt.
(1997)

Scientology: angst overwinnen door het ondenkbare te denken
Zodra iemand zich door toepassing van Scientology bewust wordt van bepaalde schokkende gebeurtenissen in het verleden, die zelfs in een vorig leven kunnen hebben plaatsgevonden, verdwijnen fobieën en angsten, vermindert de vatbaarheid voor ziekten en komen onvermoede capaciteiten aan het licht.
(1997)

Grotere veiligheid en betere resultaten door toepassing van fuzzy logic in wetenschap
De door prof. Lotfi A. Zadeh ontwikkelde fuzzy logic, ofwel vage logica, die onder meer reeds met veel succes wordt gebruikt bij automatische besturing van industriële processen, en in tal van elektronica-producten, zal mogelijk in de toekomst ook in de wetenschap met veel profijt kunnen worden toegepast.
(1997)

Hindoeïsme: een duizenden jaren oude weg naar geestelijke vrijheid
Door een ethische levenswijze en het beoefenen van yoga tracht de naar spirituele vrijheid zoekende Hindoe controle te verwerven over zijn denkprocessen, om zo de onbegrensde mogelijkheden van zijn hogere ik te ontdekken en te realiseren.
(1997)


Jan Everink
Almere, Netherlands

Copyright © 1997-2014 Jan Everink